LÀM HỘ CHIẾU Ở HẢI PHÒNG

Hộ chiếu Việt Nam là hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam để đi lại quốc tế. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam không cần thị thực. Hộ chiếu quốc gia là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được sử dụng thay thế Giấy chứng minh nhân dân. Cơ quan quản lý và cấp hộ chiếu cùng các giấy tờ đi lại quốc tế là Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thuộc Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Để làm mới hộ chiếu bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Chi tiết