Zalo

0931.59.88.69

Dịch vụ thành lập công ty
Ngày đăng: 22-04-2023 02:37:26 | Lượt xem: 222

Dịch vụ thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty bao gồm các bước sau:

1. Đăng ký tên công ty: Đăng ký tên công ty với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh (thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cục Thuế) để đảm bảo rằng tên công ty không bị trùng với tên công ty khác và được chấp nhận.

2. Đăng ký địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đăng ký địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh. Địa chỉ đăng ký kinh doanh thường phải là địa chỉ thật của công ty hoặc có thể là địa chỉ của công ty cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh.

3. Lập hợp đồng thành lập công ty: Lập hợp đồng thành lập công ty giữa các thành viên sáng lập, quy định về cổ phần, quyền lợi và trách nhiệm của từng thành viên, cách thức quản lý công ty, phân chia lợi nhuận, v.v.

4. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh: Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh như đăng ký thành lập công ty, đăng ký thuế, đăng ký sử dụng đất, v.v.

5. Thực hiện các thủ tục khác (nếu có): Nếu công ty có hoạt động trong lĩnh vực có điều kiện thì phải thực hiện các thủ tục để được cấp phép hoạt động, ví dụ như cấp phép thực phẩm, cấp phép y tế, v.v.

Dịch vụ Visa nhập cảnh
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:05:25 | Lượt xem: 257
Dịch vụ Visa nhập cảnh
Dịch vụ thẻ tạm trú
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:57:23 | Lượt xem: 252
Dịch vụ thẻ tạm trú
Dịch vụ giấy phép lao động
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:20:23 | Lượt xem: 262
Dịch vụ giấy phép lao động