Zalo

0931.59.88.69

GPLĐ Di Chuyển Trong Nội Bộ Doanh Nghiệp

Giấy phép lao động (GPLĐ) di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là quy định cho phép nhân viên của một doanh nghiệp chuyển đổi vị trí làm việc, bộ phận hoặc công việc khác trong cùng doanh nghiệp mà không cần thủ tục cấp mới giấy phép lao động. Quy định này áp dụng cho các trường hợp sau đây:

1. Chuyển đổi vị trí làm việc: Khi nhân viên trong doanh nghiệp được chuyển đổi từ một vị trí công việc sang một vị trí công việc khác trong cùng doanh nghiệp, và các nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc mới không yêu cầu giấy phép lao động mới.

2. Chuyển đổi bộ phận hoặc đơn vị: Khi nhân viên được chuyển từ một bộ phận hoặc đơn vị trong doanh nghiệp sang bộ phận hoặc đơn vị khác trong cùng doanh nghiệp, và công việc mới vẫn nằm trong phạm vi của giấy phép lao động hiện có.

Trong các trường hợp này, việc chuyển đổi trong nội bộ doanh nghiệp không yêu cầu thủ tục cấp mới giấy phép lao động. Tuy nhiên, cần tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến việc di chuyển và thay đổi công việc của nhân viên.

Lưu ý rằng quy định này có thể thay đổi tùy theo quốc gia và pháp luật lao động cụ thể. Vì vậy, tôi khuyến nghị bạn tham khảo quy định của quốc gia mà doanh nghiệp của bạn hoạt động hoặc tư vấn từ chuyên gia pháp lý để biết thông tin chi tiết và chính xác hơn về việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và yêu cầu giấy phép lao động.