Zalo

0931.59.88.69

Dịch vụ Kế toán thuế
Ngày đăng: 22-04-2023 02:56:32 | Lượt xem: 148

Dịch vụ Kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế là một trong những dịch vụ quan trọng giúp các doanh nghiệp quản lý và thực hiện các khoản thuế đúng thời hạn, giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các sai sót trong công tác kế toán và thuế.

Các dịch vụ kế toán thuế cung cấp bao gồm:

1. Tư vấn thuế: cung cấp các thông tin về luật thuế hiện hành, các chính sách thuế mới nhất, và hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách tính toán và nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Dịch vụ kế toán: bao gồm việc quản lý các sổ sách kế toán, chuẩn bị báo cáo tài chính, lập bảng cân đối kế toán, tính toán và nộp thuế theo quy định.

3. Tổng hợp báo cáo thuế: cung cấp báo cáo thuế đầy đủ, rõ ràng và đúng thời hạn theo quy định của cơ quan thuế.

4. Đại diện nộp thuế: đại diện cho khách hàng liên lạc và giải quyết các thủ tục liên quan đến nộp thuế với cơ quan thuế.

Dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc quản lý các khoản thuế, đồng thời đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật thuế.

Dịch vụ mở công ty vốn nước ngoài
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:32:31 | Lượt xem: 174
Dịch vụ mở công ty vốn nước ngoài
Dịch vụ lý lịch tư pháp
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:47:30 | Lượt xem: 359
Dịch vụ lý lịch tư pháp
Dịch vụ thành lập công ty
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:37:26 | Lượt xem: 222
Dịch vụ thành lập công ty
Dịch vụ Visa nhập cảnh
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:05:25 | Lượt xem: 256
Dịch vụ Visa nhập cảnh
Dịch vụ thẻ tạm trú
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:57:23 | Lượt xem: 252
Dịch vụ thẻ tạm trú