Zalo

0931.59.88.69

Dịch vụ tư vấn định cư Mỹ
Ngày đăng: 22-04-2023 02:38:35 | Lượt xem: 317

Dịch vụ tư vấn định cư Mỹ

Dịch vụ tư vấn định cư Mỹ có thể bao gồm các dịch vụ như sau:

1. Tư vấn chọn loại visa phù hợp với nhu cầu và điều kiện của khách hàng, bao gồm các loại visa đầu tư EB-5, visa gia đình, visa lao động, visa học sinh, visa du lịch, và các loại visa khác.

2. Tư vấn thủ tục định cư Mỹ, bao gồm đánh giá và chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn xin cấp thẻ xanh (Green Card) hoặc đơn xin nhập cư, đại diện khách hàng trong các cuộc phỏng vấn, và giúp khách hàng đạt được mục tiêu định cư.

3. Tư vấn về các quy định liên quan đến định cư Mỹ, bao gồm quy định về đầu tư, quy định về thị thực, quy định về di trú và quy định về thuế.

4. Tư vấn về các chương trình định cư Mỹ, bao gồm chương trình EB-5, chương trình định cư gia đình, chương trình định cư qua lao động, và các chương trình định cư khác.

5. Tư vấn về các tài liệu và giấy tờ cần thiết cho việc định cư Mỹ, bao gồm các tài liệu về tài chính, hồ sơ y tế, hồ sơ học vấn và kinh nghiệm làm việc, và các giấy tờ khác liên quan đến định cư Mỹ.

6. Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục và giấy tờ cần thiết sau khi định cư Mỹ, bao gồm việc mở tài khoản ngân hàng, làm thẻ xanh, và các thủ tục khác liên quan đến việc định cư Mỹ.

Dịch vụ Kế toán thuế
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:56:32 | Lượt xem: 148
Dịch vụ Kế toán thuế
Dịch vụ mở công ty vốn nước ngoài
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:32:31 | Lượt xem: 174
Dịch vụ mở công ty vốn nước ngoài
Dịch vụ lý lịch tư pháp
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:47:30 | Lượt xem: 357
Dịch vụ lý lịch tư pháp
Dịch vụ thành lập công ty
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:37:26 | Lượt xem: 222
Dịch vụ thành lập công ty
Dịch vụ Visa nhập cảnh
Thời gian đăng : 22-04-2023 02:05:25 | Lượt xem: 256
Dịch vụ Visa nhập cảnh